Välkommen till sångaren Thomas Fridéns hemsida

På den här hemsidan kommer uppgifter om sångaren Thomas Fridén att publiceras. Sidan är för tillfället under ombyggnad, så en del länkar kanske inte fungerar för tillfället.