De reste till Amerika

Thomas sjunger emigrantsånger och berättar om egna släktingar som emigrerat till Amerika. Bland annat om sin fars – George Fridéns – tid i St.Paul, Minnesota. Sånger som ingår:

Very Wellcome hem Mr Swanson

Amerikabrevet av Ruben Nilsson

Annie från Amörrka

Hälsa dem därhemma

Även allsång.

Programmet har framförts över 300 ggr sen 1996: bl a på Silja Festival för Seniorresor sep. 1999, våren 2001 Uppsala Kulturnämnd 13 ggr. Andra ställen: Blidsbergs bygdegård, Börstigs hembygdsgård, Nacka församling och Älta församling våren 2001.